โปรแกรมการแข่งขันศึกวันกิ่งทองวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวทีมวยราชดำเนิน เวลา 18.30 น.

โปรแกรมการแข่งขันศึกวันกิ่งทองวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวทีมวยราชดำเนิน เวลา 18.30 น.

โปรแกรมการแข่งขันศึกวันกิ่งทองวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวทีมวยราชดำเนิน เวลา 18.30 น.