โปรแกรมการแข่งขันศึกมวยดีวิถีไทยวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวทีมวยบลูอารีน่า เวลา 12.00 น.

โปรแกรมการแข่งขันศึกมวยดีวิถีไทยวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวทีมวยบลูอารีน่า เวลา 12.00 น.

โปรแกรมการแข่งขันศึกมวยดีวิถีไทยวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวทีมวยบลูอารีน่า เวลา 12.00 น.