โปรแกรมการแข่งขันศึก พลังใหม่วันจันทร์ 21 ตุลาคม 2562 เวทีมวยราชดำเนิน เวลา 18.30 น.

โปรแกรมการแข่งขันศึก พลังใหม่วันจันทร์ 21 ตุลาคม 2562 เวทีมวยราชดำเนิน เวลา 18.30 น.

โปรแกรมการแข่งขันศึก พลังใหม่วันจันทร์ 21 ตุลาคม 2562 เวทีมวยราชดำเนิน เวลา 18.30 น.