โปรแกรมการแข่งขันศึกเพชรปิยะ วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวทีมวยลุมพินี เวลา 18.00 น.

โปรแกรมการแข่งขันศึกเพชรปิยะ วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวทีมวยลุมพินี เวลา 18.00 น.

โปรแกรมการแข่งขันศึกเพชรปิยะ วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวทีมวยลุมพินี เวลา 18.00 น.